Tuyển tập những bức ảnh thể hiện dung mạo thật sự của các vị Vua Chúa Việt Nam thời Nguyễn

Bạn muốn biết diện mạo thực sự của các vua chúa Việt Nam thời nhà Nguyễn ra làm sao không?

Bộ sưu tập gồm các bức ảnh chụp, duy chỉ có chân dung của vua Gia Long và Hoàng tử Cảnh là tranh vẽ truyền thần.

Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn (1802-1820):

Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)

Vua Minh Mạng (1820-1840)

Di ảnh vua Hàm Nghi

Vua Đồng Khánh (1885-1889)

Vua Thành Thái

Vua Duy Tân

Vua Khải Định

Vua Bảo Đại

Còn đây là một số hình ảnh sinh hoạt xã hội dưới các triều đại nhà Nguyễn…

Ấn của vua Minh Mạng

Lăng vua Minh Mạng ở Huế

Vua Tự Ðức (1847-1883)

Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20 :

Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Dân chúng chờ đợi xe đám cưới
Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France)

Vua Thành Thái (1889-1907)

Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)

Hai người vợ của vua Thành Thái

Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)

Vua Thành Thái trong triều phục

1 bình luận về “Tuyển tập những bức ảnh thể hiện dung mạo thật sự của các vị Vua Chúa Việt Nam thời Nguyễn”

Viết một bình luận